image
دکتر لیلا نعمت اللهی

آفلاین

متخصص زنان

42370

41 سال

پروفایل پزشک

ساعت کاری پزشک

شنبه 16:30 - 19:00
یکشنبه 16:30 - 19:00
دو شنبه 16:30 - 19:00
سه شنبه 16:30 - 19:00
چهار شنبه 16:30 - 19:00

رزرو

نوع نوبت را انتخاب کنید:
 • گفتگوی متنی با پزشک
 • مدت 0 دقیقه
 • نوبت ویژه10 هزینه مازاد
 • مبلغ قابل پرداخت 20 تومان
 • گفتگوی تلفنی با پزشک
 • مدت 0 دقیقه
 • نوبت ویژه10 هزینه مازاد
 • مبلغ قابل پرداخت 20 تومان
 • نوبت های محرمانه در پرونده پزشکی ثبت نمی گردند و اطلاعات مکالمه پس از انجام نوبت حذف میگردد
 • نوع نوبت را انتخاب کنید

  پزشکان پیشنهادی