image
دکتر سیروس مومن زاده

آفلاین

متخصص درد

47847

31 سال

پروفایل پزشک

ساعت کاری پزشک

شنبه 16:00 - 20:00
یکشنبه 16:00 - 20:00
دو شنبه 04:00 - 08:00
سه شنبه 16:00 - 20:00
چهار شنبه 16:00 - 20:00
پنج شنبه 16:00 - 20:00
جمعه 09:00 - 11:30

رزرو

نوع نوبت را انتخاب کنید:
 • گفتگوی متنی با پزشک
 • مدت 0 دقیقه
 • نوبت ویژه10 هزینه مازاد
 • مبلغ قابل پرداخت 20 تومان
 • گفتگوی تلفنی با پزشک
 • مدت 0 دقیقه
 • نوبت ویژه10 هزینه مازاد
 • مبلغ قابل پرداخت 20 تومان
 • نوبت های محرمانه در پرونده پزشکی ثبت نمی گردند و اطلاعات مکالمه پس از انجام نوبت حذف میگردد
 • نوع نوبت را انتخاب کنید

  پزشکان پیشنهادی